ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ 50 ΕΝΣΗΜΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι για την περίοδο από 1-3-2012 έως 28-2-2013, θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνο

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: