ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΠΛΕΟΝ

Στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται πλέον οι διαδικασίες που αφορούν τη Διεύθυνση Στρατολογίας, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, αλλά και οι ατέλειωτες ουρές των πολιτών.

Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Πάνος Μπεγλίτης και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται οι ακόλουθες υποθέσεις:

– Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων, που καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης

– Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

– Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων

– Απόλυση μετά 3μηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου ή αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας

– Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

– ‘Αρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

– Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1-1-2006

– Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων καταδικάζονται σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση

– Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων

– Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

– Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία

– Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

– Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα ή διδακτορικό)

– Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών

– Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

– Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο

– Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων

– Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

– Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

– Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών ή Προέδρων Κοινοτήτων

– Εξαίρεση από την κατάταξη των εφέδρων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ

– Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας

– Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις

– Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας

– Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου με αίτησή τους

– Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), με αίτησή τους

– Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων

– Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό, ήρθαν στην Ελλάδα και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων

– Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού Γραφείου

– Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού, πατέρα δύο ζώντων τέκνων, υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, πολιτογραφηθέντων, υποψηφίων βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, ομογενών.

– Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: